Mars 2014

EØS-midler til miljøsamarbeid i Litauen

Virksomheter i Litauen og Norge kan søke om midler til prosjektsamarbeid innen biodiversitet og økosystemtjenester. Det er satt av penger til dette formålet under EØS-midlene me... 01.04.14

Frokostseminar 7. april om konsekvensene av lave kvotepriser i EU

Mandag 7.april presenterer Miljødirektoratet en rapport om hvordan lave kvotepriser i EUs klimakvotesystem påvirker bedriftenes investeringsbeslutninger og teknologivalg.... 31.03.14

Oppdrett ikke kilde til kadmium i krabber

Fiskeoppdrett er trolig ikke årsak til høye kadmiumnivåer i taskekrabbe. Nye undersøkels... 31.03.14

Gode råd til deg som skal kjøpe varmepumpe

Har du planer om å skaffe deg varmepumpe? Miljødirektoratet og Enova har laget en veiled... 31.03.14

Alvorlige virkninger av klimaendringer, men risikoen kan reduseres

Virkningene av klimaendringene er her allerede. Mennesker, samfunn og økosystemer over... 31.03.14

Nasjonalparkane skal få meir tydeleg identitet

Ein ny merkevarestrategi skal gjere nasjonalparkane våre til meir tydelege attraksjonar... 28.03.14

Iskanten i Barentshavet trenger en bedre definisjon

Miljødirektoratet mener det er nødvendig med en grundig faglig prosess for å definere... 28.03.14

Film om klimatilpasning

Klimaendringene vil merkes på kloden i lang tid framover – vi har mer ekstremvær i vente også i Norge. Hvor dramatiske konsekvensene blir, er avhengig av hvor godt forberedt vi... 27.03.14

ESA til sak mot Norge for dårlig luftkvalitet

EFTAs overvåkningsorgan ESA går videre i saken der de anklager Norge for brudd på EUs... 27.03.14

Ny versjon av klassifiseringsdatabasen C&L Inventory

Den nye og mer brukervennlige versjonen av C&L Inventory gir tilgang til mer informasjon om stoffene. Blant annet er det angitt om urenheter eller additiver bidrar til... 27.03.14