Statoil har tillatelse til injeksjon av oljeholdig vann, kjemikalieholdig vann, borekaks og annet borerelatert materiale fra operasjonene på Statfjord B i Nordsjøen. I fjor havnet borevæske fra en injeksjonsbrønn på havbunnen. Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA

Anmelder Statoil for havbunnlekkasjer

Miljødirektoratet har anmeldt Statoil for lekkasje av nesten 1000 kubikkmeter borevæske fra en injeksjonsbrønn på Statfjord B i Nordsjøen. De hadde ikke et godt nok system for å hindre lekkasje og de fulgte ikke opp klare indikasjoner på lekkasje.

Havbunnlekkasje på Statfjord B

Statoil har tillatelse til injeksjon av oljeholdig vann, kjemikalieholdig vann, borekaks og annet borerelatert materiale fra operasjonene på Statfjordfeltet i Nordsjøen.

I juni 2013 ble det oppdaget trykkfall som indikerte lekkasje.

Først i juli ble brønnen stengt.

Miljødirektoratet ser alvorlig på at Statoil ikke hadde et tilstrekkelig system for å hindre lekkasje fra injeksjonsbrønnen på Statfjord B.

Manglende oppfølging

- Statoil fulgte heller ikke opp klare indikasjoner på at noe var galt med nærmere undersøkelser. Dermed fortsatte injeksjonen i flere uker til tross for at injisert materiale lakk ut til sjøbunnen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

I følge Statoil er det sannsynlig at alt som ble injisert i en periode på nesten to måneder, havnet på havbunnen.

Borevæsken som lekket ut, inneholdt bare en liten andel miljøfarlige stoffer, men kan likevel påvirke faunaen på bunnen rundt lekkasjestedet.

Flere lignende lekkasjer

Denne saken er særlig alvorlig fordi Statoil har hatt mange liknende lekkasjer de siste årene.

- Særlig kritisk er vi til at Statoil, til tross for erfaring med trykkfall som indikator i andre saker med lekkasje fra injeksjonsaktivitet, ikke iverksatte nødvendige undersøkelser og stopper aktiviteten ved trykkfall, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt:

sjefingeniør Ann Mari Vik Green
petroleumseksjonen
telefon: 922 47 457

seniorrådgiver Anette Fischer
juridisk seksjon
telefon: 454 81 157

Tema