Mai 2014

Revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt

Klima- og miljødepartementet har i dag vedtatt revidert forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. 30.05.14

Vil forebygge rovdyrskader

Fra 1. juni har fylkesmennene myndighet til å iverksette skadefelling når rovdyr skader... 30.05.14

Søker ny kvikksølvløsning

Et tysk mottak av kvikksølv er slått konkurs. Norske avfallseksportører leter nå etter... 28.05.14

Import av tømmer sprer uønskede fremmede arter

Mange fremmede arter kommer til Norge gjennom import av tømmer og andre treprodukter,... 28.05.14

Avinor må rydde opp ved Kjevik

Miljødirektoratet varsler pålegg om at Avinor må gjøre flere målinger og utarbeide en... 27.05.14

Forbud mot seksverdig krom i lær og forbud mot 1,4-diklorbenzen er innført i kjemikalieregelverket REACH

EU-kommisjonen vedtok 25.03.2014 forbud mot seksverdig krom i lær, og08.05.2014 forbud mot 1,4-diklorbenzen i luftfriskere. 26.05.14

Bedre og mer stabil innsamling av elektronisk avfall

Miljødirektoratets forslag til nye regler vil føre til økt gjenvinning av elektronikkavf... 26.05.14

Vann på avveier

Klimatilpasning i Norge handler i stor grad om å tilpasse oss mer vann i form av oversvømmelser, flom, vannrelaterte skred, fukt- og råteskader og dårligere drikke- og badevann,... 26.05.14

Norske biler kjører på raps

Biodiesel er det mest brukte biodrivstoffet i Norge. Og i 2013 var råstoffet først og... 26.05.14