Oseberg feltsenter. Foto: Harald Pettersen, Statoil.

Utslipp på norsk sokkel i 2013

Høy boreaktivitet og aldrende felt førte til at utslippene fra petroleumsvirksomheten økte i 2013.

Stortinget vedtok for over ti år siden målet om null utslipp av olje og miljøfarlige stoff til sjø fra petroleumsvirksomheten.

– Den norske offshoreindustrien har oppnådd store reduksjoner i utslipp av miljøfarlige tilsatte kjemikalier. Tallene viser likevel at de fortsatt har en jobb å gjøre med oljeholdig vann. Vi utfordrer petroleumsindustrien til å finne smarte løsninger som kan redusere disse utslippene, sier avdelingsdirektør Signe Nåmdal i Miljødirektoratet.

Finn utslipp fra ulike felt på norsk sokkel

Utslipp fra produksjon

Mesteparten av dette er produsert vann som følger oljen opp til plattformen, hvor det skilles ut og renses før det slippes ut i havet. 

Det er ved produksjon av olje det følger mest vann med opp. Vannmengden vil normalt øke etter flere års produksjon på et felt.

Farlig avfall til land

Mengden farlig avfall som sendes i land fra norske sokkel er fortsatt høy.

Den økte kraftig fra 2010 til 2012 fordi flere operatører sluttet å injisere oljeholdig kaks og borevæske etter mange problemer med injeksjonsbrønnene.

Det var noe mer injeksjon i 2013 enn året før, men ikke nok til at vi ser en positiv effekt i form av redusert mengde farlig avfall til land.

På land behandles kaks og borevæske i egne anlegg der borevæsken i stor grad gjenvinnes

Med mange aldrende felt på norsk sokkel, ser vi at utslippene per produserte enhet olje har økt jevnt, med ca. 30 prosent, siden 2009.

Vi ser et tilsvarende bilde på utslippene av olje fra dette vannet. Mengden har vært relativt stabil på rundt 1600 tonn i året siden 2009, mens utslippene per produsert enhet olje har økt med 54 prosent.

Oljeinnholdet i vannet steg svakt i fjor, men har de siste tre årene endret seg relativt lite.

Utslipp fra boreaktiviteter

Utslippene fra boreaktiviteter gikk noe opp fra 2012 til 2013. Det skyldes at det ble boret flere brønner i 2013 enn i 2012.  Dette gjelder både produksjonsbrønner og letebrønner.

Tall fra letebrønner er ikke inkludert på Norske utslipp..

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør Ann Mari Vik Green
petroleumseksjonen
telefon: 922 47 457

senioringeniør Ingeborg Rønning
petroleumseksjonen
telefon: 465 45 921

Tema