Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har tilført 20 tonn gytegrus til glede for sjøørreten i Stjørdalselva. Foto: Morten Welde

Betal fiskeravgiften

Nå er det tid for å betale fiskeravgiften for alle med planer om å ta med seg fiskestanga ut i elva i løpet av sommeren. Hvert år sørger disse midlene for en rekke tiltak for å ta vare på bestandene og sikre det høstbare overskuddet over hele landet.

Betal fiskeravgiften

Du må betale den statlige fiskeravgiften hvis du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen.

I tillegg må du også løse fiskekort, eller få annen tillatelse fra rettighetshaver.

Fiskeravgiften kan betales her.

På grunn av vedtaket om ekstraordinære restriksjoner i fisket i deler av Midt-Norge, vil de som har betalt avgiften, men likevel ikke ønsker å delta i fisket. kunne få refundert avgiften. 

Les mer om dette her.  

I en dårlig laksesesong var det én ting som kunne glede fiskerne i Stjørdalselva i fjor sommer; det var mer sjøørret enn på mange år.

Økningen kan nok skyldes ulike ting, men det kan bety at arbeidet som er blitt gjort i flere bekker de siste årene gir resultater.

Tiltak i Stjørdalselva

Stjørdalselva er en av mange elver hvor midler fra Statens fiskefond har ført til lokale tiltak. Her har Stjørdal Jeger- og Fiskerforening i samarbeid med elveeierlaget gjort tiltak i flere bekker i nedre deler av elva.

Det er tilført 20 tonn gytegrus og revet to beverdemninger som sperret for sjøørretens oppgang. Sent på høsten i fjor ble det observert fin sjøørret på gytefeltene.

Bidrar til videre fiske

- Vi ser en rekke steder at avgiften fiskerne betaler gjennom fiskefondet fører til tiltak som bedrer forholdene for laksen og sjøørreten. Slik er fiskerne med å bidra til at vi sikrer et høstbart overskudd også i framtida, sier seksjonsleder Raoul Bierach i Miljødirektoratet.

Hvert år betaler rundt 70 000 personer fiskeravgiften og tilfører dermed Statens fiskefond 15 millioner kroner. Midlene brukes til tiltak for å bevare bestandene av laks, sjøørret og sjørøye og for å tilrettelegge for fiske.

Noen prosjekter er i regi av Miljødirektoratet og noe går til forskning, men det aller meste gis som tilskudd til ulike tiltak i regi av organisasjoner, lag og foreninger.

Utløser dugnadsinnsats

Tiltak som kan få tilskudd, er kultiveringstiltak, driftsplanlegging, praktisk nytta forskning og overvåking, og informasjon. Tiltak for å bedre tilgangen til fiske for allmennheten og muligheter for fiske kan også få tilskudd.

Tiltak kan videre være direkte rettet mot rekruttering eller stimulering til fiske. Slike tilskudd utløser ofte i tillegg en lokal prosess og en stor dugnadsinnsats.

Relaterte lenker

Kontakt

Rådgiver Marianne Olsen Reitaas, fiskeseksjonen
telefon: 976 22 531

Tema