Juli 2014

Skjerper krav til leteboring

Miljødirektoratet skjerper vilkårene for Statoils leteboring på feltet Mercury i Barentshavet. Årsaken er at boringen finner sted i en periode hvor sjøfuglene lomvi og polarlomv... 25.07.14

Nye havmålinger i Arktis bekymrer

Ferske overvåkingsdata bekrefter at de nordligste og arktiske havområdene er mest utsatt for havforsuring. Konsekvensene kan bli store for økosystemet. 24.07.14

Mot nytt rekordår for fjellreven

Det går mot et nytt toppår for fjellreven. Tall fra det nasjonale overvåkingsprogrammet... 15.07.14

Forskrift om fremmede arter på høring

Klima- og miljødepartementet har bedt Miljødirektoratet om å sende forslag til forskrift om fremmede organismer på høring. 15.07.14

Treklatring og haikeliga får støtte i Friluftslivets år

Miljødirektoratet har startet tildelingen av tilskudd til markeringen av Friluftslivets... 11.07.14

Første Økokyst-rapporter klare

Overvåkningsprogrammet Økokyst skal følge med på miljøtilstanden langs norskekysten. Nå er de første årsrapportene klare.  10.07.14

Forslag til nye regler for beregning av avfallsgebyr

Miljødirektoratet presiserer regelverket for å unngå ulovlig kryss-subsidiering. 10.07.14

Forslag om harmonisert klassifisering for carbetamide (ISO), fenpyrazamine (ISO) og spiroxamine (ISO)

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til EC... 10.07.14

Manglet humlesikring

Miljødirektoratet har vært på humletilsyn. To av gartneriene hadde ikke innført tiltak f... 10.07.14

NOAH kan deponere mer på Langøya

NOAH driver behandlingsanlegg og deponier for uorganisk farlig avfall og ordinært avfall... 10.07.14

Materialgjenvinning ikke påvirket av redusert forbrenningsavgift

I 2010 fjernet Norge forbrenningsavgiften på avfall. Konsekvensene har vært små, viser e... 09.07.14

Si din mening om merkevaren nasjonalpark

I løpet av 2014 skal det utvikles en merkevarestrategi for Norges nasjonalparker og... 09.07.14

Planer for sjøbunnsopprydding i Flekkefjord og Fedafjorden

Nye undersøkelser viser at behovet for opprydding i sjøbunnen i Flekkefjord og Fedafjord... 14.07.14

Nye miljøgifter bekreftet i mjøsfisk

Fersk undersøkelse bekrefter at miljøgifter fra dagligdagse forbrukerprodukter hoper seg... 08.07.14

Utslipp fra landbasert industri i 2013

Industriens utslipp til vann og luft er omtrent uendret fra 2012 til 2013. Den langsikti... 10.07.14

Orkidéreservat og kunnskapskilde fyller 40 år

Sølendet naturreservat på Røros er et eldorado for orkideer og forskere. 40 år med... 08.07.14

Utslipp på norsk sokkel i 2013

Høy boreaktivitet og aldrende felt førte til at utslippene fra petroleumsvirksomheten øk... 10.07.14

Ikke alle gjenvinningsmål nådd

Nordmenn bruker stadig mer emballasje. Samtidig gikk en lavere andel av emballasjeavfall... 08.07.14

Drammensfjorden i stadig bedring

Forurensningstilstanden på riktig vei, viser ny rapport. 08.07.14

Krever at miljøet overvåkes ved utsetting av GMO

Søknader om å sette ut genmodifiserte organismer i Norge skal inneholde en detaljert pla... 07.07.14

Internasjonal kamp mot miljøgifter

Miljødirektoratets siste statusrapport viser at utslippene minker for mange av... 07.07.14

Nytt nyhetsbrev om kulturlandskap

Prosjektet «Utvalgte kulturlandskap i jordbruket» presenterer status for arbeidet i et nytt nyhetsbrev. Miljødirektoratet er en av etatene som deltar. 04.07.14

Vent med slåtten i verdifulle veikanter

Veikantene du farer forbi med bil i ferien kan være viktigere enn du tror. De er leveste... 07.07.14

Ingen ytterligere restriksjoner i fisket

På bakgrunn av en sammenstilling av foreløpige rapporter fra laksefisket finner ikke Miljødirektoratet grunn til å gjøre ytterligere ekstraordinære innskrenkinger i laksefisket ... 04.07.14

Støtter opprydding av forurenset sjøbunn i Arendal

Arendal kommune får inntil 3 100 000 kroner av Miljødirektoratet for å rydde opp i... 03.07.14

Regionale vannforvaltningsplaner ute på høring

En gjennomgang av tilstanden og effekter av menneskelig aktivitet i innsjøer, elver,... 02.07.14

Stor interesse for humlekampanje

Kampanjen «Summende hager» fra Miljødirektoratet og Det norske hageselskap om å redde... 02.07.14

Betal fiskeravgiften

Nå er det tid for å betale fiskeravgiften for alle med planer om å ta med seg fiskestang... 01.07.14

Refusjon av fiskeravgift

På bakgrunn av ekstraordinære endringer i reguleringsbestemmelsene for laksefisket er det mulig å få igjen innbetalt fiskeravgift for de som likevel ikke kommer til å fiske denn... 30.06.14