Mer nedbør som følge av klimaendringer kan føre til overvann - spesielt i byområder med begrenset kapasitet på avløpssystemet. Foto: Wilderness on my door step, Flickr

Ny innovasjonskonferanse for vannbransjen 12. mars 2014

12. mars 2014 inviterer vi på nytt mennesker med ideer, ambisjoner, innovasjonskunnskap og penger til å drive fram ny miljøteknologi innen vannbehandling, vannforsyning, overvann og avløp. Bli med i diskusjonen denne dagen om muligheter og utfordringer for vannbransjen i Miljødirektoratets lokaler i Oslo.

Rent vann og gode avløpsløsninger er en av verdens store utfordringer. Også i Norge står vannbransjen overfor store utfordringer: Store deler av det norske vann- og avløpsnettet er modent for utskifting, overvann er et økende problem og fosfor i avløpsvann må utnyttes langt bedre enn det gjør i dag.

Finne samarbeidspartnere

Miljødirektoratet, Norsk Vann, Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Enova arrangerer nå en ny innovasjonskonferanse for vannbransjen.

Her kan aktører med ideer til løsninger finne mulige samarbeidspartnere, i tillegg til at sentrale personer i inn- og utland vil snakke om hvilke utfordringer og muligheter de ser for vannbransjen i framtida.

Relaterte lenker

Kontakt

sjefingeniør
Terje Farestveit
lokalmiljøseksjonen
Telefon: 90956672

Tema