Lave PCB-utslipp i Vatsfjorden

Miljøovervåkingen viser lave nivåer av PCB i Vatsfjorden i Rogaland, både i sjøbunn, blåskjell, krabber og torsk.

Innlegg i Stavanger Aftenblad av seksjonsleder Ingvild Marthinsen i Miljødirektoratet.

Stavanger Aftenblad tar feil når de 23. januar hevder at det er "Ukontrollerte PCB-utslipp" fra opphoggingen av oljeplattformer i Vatsfjorden. Miljøovervåkingen i området viser lave nivåer av dette kjemiske stoffet, både i sjøbunn, blåskjell, krabber og torsk.

Bakgrunnen for oppslaget er at Raunes Fiskefarm har saksøkt ConocoPhillips. Saken behandles nå i Stavanger tingrett. De faktiske forhold om PCB-nivåene i Vatsfjorden er:

  • Utslipp til sjøen: Det er ikke rapportert om PCB-utslipp til sjøen. Anlegget renser utslippene. Vi kjenner heller ikke til ukontrollerte PCB-utslipp.
  • Sjøbunnen: Det er ikke påvist PCB over bakgrunnsverdier i sjøbunnen. Samtlige prøver viser lave nivåer.
  • Blåskjell: Det er ikke påvist PCB i blåskjell ved noen av målestasjonene, som var operative i ett år.
  • Krabbefilet og krabbeklo: Ikke påvist PCB i noen prøver på noen målestasjoner.
  • Torskefilet: Det er ikke påvist PCB i filet ved målestasjonene i Vatsfjorden og Yrkesfjorden.
  • Torskelever: Det er lave PCB-nivåer ved målestasjonene i Vatsfjorden og Yrkesjorden. Prøvene fra referansestasjonen lenger ute på Metteneset er noe høyrere, men fortsatt lave. Denne stasjonen er plassert slik at den er upåvirket av aktiviteten i Vats.

PCB-innhold i torskelever er et nasjonalt problem på grunn av tidligere tiders utslipp av dette stoffet, som ble forbudt i 1980. Mattilsynet har innført kostholdsråd i mange fjorder over hele landet.

Basert på resultatene fra miljøovervåkingen i Vatsfjorden og på land, har vi konkludert med at forurensningssituasjonen her er forbedret eller uendret de siste årene. Resultatene fra en rekke prøver, er innenfor det som regnes som normal variasjon.

Vi følger opphoggingen av oljeplattformer i Vatsfjorden tett, både gjennom strenge krav til anlegget, ved miljøovervåking og ved kontroller.

Tema