Torfinn Sørensen fra Miljødirektoratet og Anne Aasheim, direktør for Norsk kulturråd under åpningen av #hack4no

Vi lar oss hacke

Miljødirektoratet og en rekke andre etater åpnet dørene for hackere, designere og andre som vil lete etter gode historier i åpne data fra offentlige aktører.

Kartverket, Kulturrådet, Miljødirektoratet, Riksantikvaren og Riksarkivet har gått sammen om prosjektet Kultur- og naturreise og åpnet i den forbindelse i dag årets store kultur- og naturhackathon: #Hack4NO.

– Vi sitter på store og mengder åpne data med stedfestet informasjon om norsk natur, og vi ser gjerne at dette utnyttes på nye måter og arenaer. Mange IT-entusiaster evner å lage imponerende nyskapende og spennende presentasjoner og applikasjoner av slike datasett, og vi er svært spente på hva de kan utrette med våre data, sier Torfinn Sørensen, fungerende avdelingsdirektør ved Miljødirektoratet.

Data til folket

Kultur- og naturreise er et nasjonalt løft for å øke tilgangen til offentlig informasjon og lokal kunnskap om kultur og natur. Utrustet med en smarttelefon eller elektronisk lesebrett skal alle få tilgang til aktuelle fakta og fortellinger om natur og kultur på stedet der de er. I regi av Kultur- og naturreise skal nå deltagerne på #Hack4NO over to dager kode, visualisere og i felleskap skape noe nytt av åpne data.

Statssekretærene Knut Olav Åmås og Paul Chaffey åpnet arrangementet fredag kl 11.00 i kulturrådets lokaler i Mølleparken 2 i Oslo. #Hack4NO strømmes også på nett her.

I tillegg til heder og ære får vinneren selv velge seg ut en dataleverandør hvor han eller hun får en dedikert dag. Eksempler på opplegg kan være dypdykk ned i api-et og innholdet, videreutvikling av konsept eller annet faglig innhold som dataleverandør kan tilby.

Datasettene som tilbys

 • 139 kulturhistoriske museer i Norge
 • Artsdatabanken
 • Arkeologisk museum i Stavanger
 • Deichmanske bibliotek
 • Kartverket
 • Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Kulturrådet
 • Miljødirektoratet
 • Nasjonalbiblioteket
 • Nasjonalmuseet
 • Norsk lokalhistorisk institutt
 • NTNU Vitenskapsmuseet
 • Riksantikvaren
 • Riksarkivet
 • Store norske leksikon
 • Tromsø museum, Universitetet i Tromsø
 • Universitetsmuseet i Bergen
 • Wikimedia Norge

Mer informasjon på http://kulturognaturreise.no

Relaterte lenker

Tjenester og verktøy

Tema