Naturpanelet var samlet til plenumsmøte i Tyrkia før jul. Nå skal det nomineres forskere til panelets videre arbeid. Bildet tilhører IISD Reporting Service. Foto: Franz Dejon.

Nominerer forskere til naturens ekspertpanel

Det internasjonale Naturpanelet skal nå fylles med ekspertise. Norske forskere kan spille en rolle når panelet skal presentere et globalt vitenskapelig grunnlag om naturens verdi og tapet av biologisk mangfold.

Tap av biologisk mangfold er en global utfordring som kan ramme økosystemer som gir oss mennesker en rekke vitale tjenester som mat, rent vann, byggematerialer og beskyttelse mot naturkreftene.

Til syvende og sist kan tapet ramme velferden vår, og ramme de fattigste i verden hardest. Derfor er det behov for mer vitenskapelig kunnskap om naturens betydning, hva som skjer i naturen, hvorfor det skjer og hva som kan gjøres for å hindre naturødeleggelse.

Felles vitenskapelig grunnlag

Naturpanelet

Naturpanelet ble formelt opprettet i april 2012.

Det formelle navnet er Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES).

Naturpanelet skal sammenfatte kunnskap om biologisk mangfold og økosystemtjenester og spre kunnskapen som et verktøy for politiske beslutningstakere.

Arbeidet starter for fullt i 2014, og prosessen med å finne eksperter som skal delta er i gang.

Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet.

Kunnskap er nøkkelen til beslutninger og tiltak som kan snu en negativ utvikling for det globale naturmangfoldet. Derfor har de fleste land i verden gått sammen om å opprette Naturpanelet.

Det uavhengige vitenskapelige organet skal gå gjennom all relevant internasjonal forskning på området, for å presentere et felles globalt vitenskapelig grunnlag.

Panelet er en parallell til FNs klimapanel (IPCC) og starter arbeidet sitt for fullt i vår. Nå skal forskere som får delta i arbeidet velges.

– Dette er en gylden anledning for norske forskere som har viktig kompetanse å bidra med. Naturpanelet vil spille en sentral rolle i å frambringe det vitenskapelige grunnlaget for motvirke tapet av biologisk mangfold, og norske forskere bør gripe muligheten til å delta, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Nominasjoner i februar

I løpet av våren starter arbeidet med flere tematiske og metodiske utredninger, og en veileder for regionale og globale utredninger. I tillegg skal tre arbeidsgrupper jobbe med tradisjonell og lokal kunnskap, kapasitetsbygging og kunnskap og data. Prosessen med å finne forskere til å gjøre jobben pågår nå.

Nominasjonene av eksperter skjer i tråd med det som har vært praksis fra FNs klimapanel (IPCC).

– Norge har mange dyktige forskere som deltar i arbeidet under FNs klimapanel. Vi håper at også mange dyktige norske forskere vil gjøre en innsats i det nyopprettede Naturpanelet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

I Norge inviterer Forskningsrådet til å nominere forskere til panelets arbeid, med frist 10. februar. Forskningsrådet går så gjennom nominasjonene og konsulterer Miljødirektoratet om en liste med kandidater til Naturpanelets sekretariat.

Miljødirektoratet er nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet.

Avgjøres i mars

– Ved å delta i arbeidet får forskningsinstitusjoner og enkeltforskere tilgang til verdifulle forskernettverk på tvers av landegrenser. Jeg regner derfor med at mange melder sin interesse for å delta, sier Ellen Hambro.

Det er Naturpanelets tverrfaglige ekspertgruppe (MEP) som velger ut hvilke forskere fra hele verden som får delta i Naturpanelets arbeid. Utvelgelsen er basert på ekspertenes faglige meritter, behovet for bredde i fagkompetanse og forhold som geografisk og kjønnsmessig balanse.

Avgjørelsen om hvem som får være med blir tatt i løpet av mars.

Relaterte lenker

Kontakt

Nina Vik
seniorrådgiver
nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet
tlf. 916 76 389

Tema