Foto: iStockphoto.com.

Rapportering av utslipp og avfall for 2013

Skjema for rapportering av utslipps- og avfallsdataene for 2013 til Miljødirektoratet og Fylkesmannen er nå tilgjengelig via Altinn.

Den årlige rapporteringen omfatter i alt fem forskjellige regelverk, hver med eget skjema tilpasset regelverket:

Tema