Det er viktig å arbeide for hindre støy. Foto: Istockphoto.

Oppdatert veileder for behandling av støy i arealplanlegging

Veilederen til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging er et hjelpeverktøy og oppslagsverk for støyrelaterte problemstillinger.

Veileder for behandling av støy i arelaplanlegging følger oppbyggingen av retningslinjen fra Klima- og miljødepartementet (T-1442), og tar hensyn til oppdateringene i denne fra 2012. I tillegg er det gjort støyfaglige oppdateringer, samt vist flere planeksempler i oppdatert veileder. 

Den oppdaterte veilederen (M-128/2014) erstatter den tidligere versjonen (TA-2115/2006) fra 2006.

Oppdateres jevnlig

Miljødirektoratet vil oppdatere veilederen med jevne mellomrom.

Vi jobber med å utarbeide en veileder for behandling av støy i forbindelse med prøveordningen for snøskuterløyper. Denne vil bli inkludert i neste oppdatering av veilederen for behandling av støy i arealplanlegging.

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Svein Klausen
seksjon for transport og energi
telefon: 465 46 648

rådgiver Karl Rickard Persson
seksjon for transport og energi
telefon: 911 92 387

Tema