Februar 2014

Vil ha strengere grenser for svevestøv

Svevestøv er helseskadelig ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt. Miljødirektorat... 28.02.14

Flest fjellrev i sør

Med utsettingen av 30 fjellrevvalper på Hardangervidda i forrige uke er det nå flere... 27.02.14

Norsk oversettelse av CLP

Endelig norsk oversettelse av CLP er nå lagt ut på Lovdata. 27.02.14

Renere elver

Mengden næringsstoffer og tungmetaller synker fortsatt i norske elver, bortsett fra i... 26.02.14

Kjenn skuterreglene

Omtalen av utvidet forsøksordning for snøskuterløyper har ført til mange misforståelser ... 25.02.14

Oppdatert veileder for behandling av støy i arealplanlegging

Veilederen til Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i... 21.02.14

Høring om regelverket for farlige stoffer i EE-produkter

EU ber om innspill til konsekvensvurdering for endring av virkeområdet og overgangsperioder i regelverket for farlige stoffer i EE-produkter. Høringsfristen er 10. mars 2014. 21.02.14

Kjemikalier i tøymyknere

Felles for alle vaske- og rengjøringsmidler, er at de slippes ut i avløpsvannet. Det bes... 19.02.14

Utlysing av tilskot til tiltak mot framande artar

Miljødirektoratet tek no imot søknadar til gode prosjekt som kan bidra til å halde nede framande artar i norsk natur. Slike artar er på verdsbasis rekna for å vere mellom dei... 19.02.14

37 jerv felt i lisensjakta

Ved lisensjaktas avslutning 15. februar er det felt i alt 37 jerv i Norge. Bestandssitua... 18.02.14