For at avløpsvann skal kunne slippes ut til vassdrag eller fjorder, må stoffer som kan føre til algeoppblomstring og tap av oksygen, fjernes. Foto: Nigel Wylie.

Nye beregninger for kommunalt avløp

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har oppdaterte tallene for utslipp og rensing av kommunalt avløp. Grunnet metodejusteringer og noe manglende innrapportering er det gjort nye beregninger for perioden 2002-2013. 

Relaterte lenker

Tema