Miljøkommune.no gir mye informasjon om kommunenes oppgaver med overvann. Foto: Miljødirektoratet.

Kommunenes oppgaver med overvann

Kommunene har store oppgaver, men også mange muligheter til å håndtere overvann på en god måte. Mange lover gir kommunen hjemmel til å håndtere overvann i arealplanlegging, ved nybygging og i eksisterende bebyggelse og anlegg. Miljøkommune.no gir deg oversikten

Relaterte lenker

Tema