August 2014

Forelegg for ulovlig utslipp i Kristiansund

Miljødirektoratet anmeldte i fjor Vakumentrepenøren i Kristiansund for ulovlige utslipp ... 29.08.14

Stem på årets ildsjel innen friluftslivet

Denne uka avgjør det norske folk hvem som skal få Friluftslivets ildsjelpris for 2014.... 25.08.14

Praktisk veileder om intermediater

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har publisert en praktisk veileder om reglene for intermediater under kjemikalieregelverket REACH. Veilederen gir råd til registranter og... 25.08.14

Rolig rovdyrsommer på landsbasis

Statens naturoppsyn (SNO) har i sommer hatt langt færre oppdrag enn tidligere med å... 22.08.14

Ni bjørner kan felles i lisensfellingsperioden

Ni bjørner kan felles under høstens lisensfelling i Norge. Rovviltnemnda i Oppland har... 20.08.14

Framleis høge nivå av svoveldioksid og tungmetall i Øst-Finnmark

Måleresultat frå 2013 viser at nivåa av svoveldioksid og tungmetall i luft er høgare i grenseområda mot Russland enn elles i landet. Konsentrasjonane er likevel under... 18.08.14

Planer om strengere regulering av kjemikalier i EU

Kjemikaliebyrået ECHA informerer om planer om å foreslå nye stoffer til kandidatlista under kjemikalieregelverket REACH. 15.08.14

Godkjenningsordningen under REACH

Første søknad om godkjenning under REACH er innvilget av EU-kommisjonen. Kjemikaliebyrået ECHA gjennomfører offentlig høring i forbindelse med 3 nye søknader. 15.08.14

Konferanse 16. september om fareklassifisering av kjemiske blandinger

EU kommisjonen inviterer til konferanse om fareklassifisering av kjemiske blandinger – i Brussel 16. september. 13.08.14

Forslag om harmonisert klassifisering for bendiocarb (ISO) og tefluthrin (ISO)

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til EC... 13.08.14

Fjerner lakseparasitt fra Rauma-regionen for godt

Lykkes vi med bekjempelsen av parasitten Gyrodactylus salaris, betyr det slutten på et... 11.08.14

Renser borekaks offshore

Miljødirektoratet stiller strenge krav til Totals boring av sju brønner på Martin... 06.08.14

Aleris Aluminium Raudsand kan starte opp igjen

Tidligere i sommer ble virksomheten ved Aleris Aluminium Raudsand i Møre og Romsdal... 05.08.14

Start på fiske etter edelkreps

Onsdag 6. august opnar fisket etter edelkreps i Noreg. Edelkrepsen lever i hovudsak i de... 04.08.14