Ønsker du å delta i klimaprosjekter i Latvia?

Seminarer for å søke partnere til kommende prosjektsamarbeid finner sted 27. mai i Latvia. Norske virksomheter kan sammen med latviske prosjektansvarlige søke om EØS-midler til prosjekter for utslippsreduserende tiltak og klimatilpasning i Latvia. 

Prosjektmuligheter gis innenfor energieffektive teknologier i bygninger, fornybare energiløsninger og andre innovative teknologier for reduksjon av klimagasser.

Felles prosjekter

I tillegg er det avsatt midler til utvikling av kunnskap og kapasitet for å takle klimautfordringene.

Seminarene 27. mai gir muligheter for potensielle latviske og norske partnere til å møtes og starte utviklingen av felles prosjekter. Reise Norge-Latvia t/r og opphold på seminarstedet dekkes av den latviske arrangøren.

Nedenfor følger kortfattet informasjon om utlysing av midler:

Utlysing I:
Målsetting: Introdusere og demonstrere lavkarbon-løsninger for bygninger, produksjon av fornybar energi og andre innovative teknologier og produkter for reduksjon av CO2-utslipp
Spesifikke prosjektområder:
1. Utvikling av nye bygninger samt ombygging av eksisterende med lav-energi teknologier.
2. Teknologier for produksjon av varme og elektrisitet ved bruk av fornybar energi.
3. Utvikling, testing og demonstrasjon av innovative produkter og teknologier for reduksjon av klimagasser utenfor områder omfattet av EUs kvotesystem.
Prosjektstørrelse: 175 000 – 1 000 000 euro.
Aktuelle søkere: Statlige institusjoner, lokale myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, private virksomheter og NGO'er.
Søknadsfrist: 8. oktober 2014.

Les mer her

Ytterligere informasjon om utlysingen finnes her

Utlysing II
Målsetting: Styrke kunnskap og kapasitet slik at målgruppen (se aktuelle søkere) settes i stand til å delta aktivt i gjennomføring av politikk for utslippsreduksjon og klimatilpasning
Spesifikke prosjektområder:
1. Økt bevisstgjøring om klimaendringer gjennom opplæringsprogrammer/-prosjekter og informasjonskampanjer
2. Kapasitetsoppbygging gjennom anvendt forskning på utslippsreduserende tiltak
Prosjektstørrelse: 45 000 – 175 000 euro
Aktuelle søkere: Statlige institusjoner, lokale myndigheter, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, private virksomheter og NGO'er
Søknadsperiode: 3 måneder fra ventet utlysing i mai 2014

Les mer her

Utlysingen vil bli kunngjort på eeagrants.org og Miljødirektoratets hjemmesider

Påmelding

Det oppfordres på generelt grunnlag til partnerskapsprosjekter mellom latviske og norske partnere. Formelt sett er det virksomheter i Latvia som søker om midler, også på vegne av den norske partneren.

Interesserte bes fylle ut respektive registreringsskjema innen fristen 9. mai:

Last ned registreringsskjema for utlysning I: Word Open Document
Last ned registreringsskjema for utlysning II: Word Open Doument

Skjemaet returneres på epost til Trygve Hallingstad, Internasjonal seksjon, Miljødirektoratet.

Han kan også gi ytterligere informasjon om utlysingene og seminarene for partnersøk på telefon 416 30 323.

KONTAKT

seniorrådgiver Trygve Hallingstad
internasjonal seksjon
telefon: 41630323

Tema