EØS-midler til miljøsamarbeid i Tsjekkia

Virksomheter i Tsjekkia og Norge kan nå søke om midler til prosjektsamarbeid innen biodiversitet, økosystemtjenester, miljøovervåking og tilpasninger til klimaendringer.

Det er avsatt penger til dette formålet under EØS-midlene med søknadsfrist 2. juni 2014. Det samlede budsjettet for utlysningen er på rundt 9 millioner euro.

Utlysningen sorterer under samarbeidsprogrammet «Biodiversity and Ecosystem Services/ Environmental Monitoring and Integrated Planning Control/ Adaptation to Climate Chang» hvor Miljødirektoratet er programpartner.

Hovedformålet med programmet er å stanse tapet av det biologiske mangfoldet i landet. Det kan blant annet søkes støtte til:

  • Forvaltning og overvåking av Natura 2000-områder
  • Informasjonstiltak og holdningskampanjer knyttet til allmennheten
  • Utdanningstiltak innen biodiversitet og økosystemtjenester
  • Forbedre integreringen mellom biodiversitetshensyn og sektorpolitikk/lovgivning
  • Hindre fragmentering av økosystemene

Formelt sett er det virksomheter i Tsjekkia som søker om midler, men det oppfordres til partnerskap med norske virksomheter.

De som kan søke om midler, er virksomheter registrert i Tsjekkia og prosjektpartnere fra Island, Liechtenstein og Norge.

Norsk prosjektpartner må være registrert i Brønnøysundregisteret. Aktuelle søkere kan være kommunale, regionale eller statlige virksomheter, frivillige organisasjoner og vitenskapelige institusjoner.

Mer informasjon om denne utlysningen finner du her og her.

Spørsmål knyttet til innholdet i utlysningen kan stilles til eeagrants@mzp.cz

Tekniske spørsmål knyttet til hvordan søknadene skal utformes kan stiles til hot-line_ehp@asd-software.cz

Relaterte lenker

KONTAKT

seniorrådgiver Elisabeth Jernqvist
internasjonal seksjon
telefon: 93466702

seniorrådgiver Svein Terje Båtvik
internasjonal seksjon
telefon: 91618444

Tema