Miljødirektoratet er det estiske miljødepartementets norske partner i programmet "Integrert hav- og vannforvaltning". Foto: Kim Abel, Naturarkivet

Vil du samarbeide om hav- og vannprosjekter i Estland?

Det estiske miljødepartementet og Miljødirektoratet inviterer estiske og norske virksomheter til å fremme prosjektforslag på havforvaltningsområdet innen 4. november. Vi inviterer også til informasjons- og partnerskapsdag i Tallinn 23. september.

Miljødirektoratet er det estiske miljødepartementets norske partner i programmet "Integrert hav- og vannforvaltning". Programmet finansieres av EØS-midlene. I rammen av dette programmet lyser vi ut prosjektmidler.

 

 

Utlysningen og nærmere beskrivelse/forutsetninger for utlysningen finner du på den estiske programsiden

Samarbeidsprosjekter

Samarbeidprosjekter mellom en estisk partner (Project Promoter) og en norsk partner (Donor Project Partner) er ønskelig. Slike samarbeidsprosjekter vil bli honorert i vurderingen av innkomne prosjektsøknader. Det er den estiske partneren som formelt søker.

Viktige rammer for den åpne utlysingen (på engelsk slik de er gjengitt i utlysningen):

  • Prosjektforslagene skal ligge innenfor følgende hovedområder:

1. Studies on seabed and nature protection activities (including inventories, enhancement of databases)

2. Development of the methods for ecosystem services, restoration of habitats

  • Kvalifiserte søkere/prosjektpartnere: Non-profit associations and foundations (including NGOs), state authorities, local authorities and research organizations
  • Samlet budsjettramme for utlysningen / minimumsstørrelse for prosjektene: € 1 034 603 / € 170 000

Den åpne utlysningen er også lagt ut på nettsidene for EØS-midlene

Der finner du også mye annen nyttig informasjon om EØS-midlene.

Informasjons- og partnerskapsdag 23. september i Tallinn

Det estiske miljødepartementet inviterer til informasjons- og partnerskapsdag 23. september. Der vil potensielle norske prosjektpartnere få mulighet til å videreutvikle prosjektideer med estiske partnere som man allerede kjenner, og til å treffe nye partnere som man kan utvikle prosjektideer/-forslag sammen med. Et tilsvarende seminar ble holdt 20. juni i Tallinn.

Dekking av reisekostnader og annet praktisk

Arrangøren vil dekke flybillett Norge-Tallinn tur/retur og opphold i Tallinn for én deltaker fra hver virksomhet. Andre reiseutgifter/kostgodtgjørelse i Norge og Estland dekkes ikke, heller ikke medgått arbeidstid.

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

For nærmere praktisk informasjon og påmelding, les her.

Mer informasjon knyttet til samarbeidsprogrammet, utlysningen og partnersøket kan gis av seniorrådgiver Trygve Hallingstad, internasjonal seksjon, telefon 22 57 35 53/416 30 323, e-post trygve.hallingstad@miljodir.no .

Relaterte lenker

Kontakt

seniorrådgiver Trygve Hallingstad, internasjonal seksjon
Telefon 22 57 35 53/416 30 323

Tema