Søknadsfrist for karbonpriskompensasjon

Miljøverndepartementet har nå fastsatt søknadsfristen for ordningen med karbonpriskompensasjon til 13. november 2013. Miljødirektoratet vil avholde et seminar for å veilede virksomhetene i søknadsprosessen 28. oktober 2013. Søknadsskjema vil bli lagt ut på Miljødirektoratets sider i løpet av denne uken.

Tema