EU stort sett i rute til å nå klimamål for 2020

EU-landene har redusert sine utslipp av klimagasser med omtrent 18 prosent fra 1990 til 2012, og er dermed i rute for å nå målet om 20 prosent reduksjon innen 2020.

EEA og Miljødirektoratet

  • Miljødirektoratet koordinerer Det europeiske miljøbyråets arbeid med innsamling og formidling av miljødata og miljøinformasjon i Norge.
  • Norge deltar i det europeiske miljøsamarbeidet under Miljøbyrået gjennom EØS-avtalen.

Dette viser en ny rapport fra Det europeiske miljøbyrået (EEA). Rapporten gir for første gang en oversikt over reduksjonen i utslipp av klimagasser for hele den første forpliktelsesperioden under Kyotoprotokollen (2008-2012). Rapporten omtaler også hvordan EUs medlemsland og EØS-statene ligger an for å nå målet om økt bruk av fornybar energi og økt energieffektivisering. Her er bildet mer blandet.

Norges utslipp

Miljødirektoratets rapportering til FNs klimakonvensjon (UNFCCC) viser at Norges utslipp av klimagasser økte med om lag seks prosent fra 1990 til 2011. De foreløpige tallene for 2012 viser at det ble sluppet ut 52,9 millioner tonn klimagasser fra norsk territorium i 2012. Det er 0,4 millioner tonn mindre enn i 2011, men utslippene i 2012 var likevel 5,1 prosent høyere enn i 1990.

Relaterte lenker

Kontakt:

  • seksjonsleder Hans Aasen, seksjon for miljøøkonomi og utslippsregnskap,
    telefon 22 57 34 13

Tema