Riktig fyring: Hvis bålet bygges riktig, tennes fra toppen og får riktig lufting blir vedfyringen mest klima- og miljøvennlig, lønnsomt og effektivt og trygt og brannsikkert. Foto Chris Campbell, Flickr

Unngå helse- og klimaskadelig peiskos

Riktig vedfyring gir mindre sot og forurensing, mer varme og mindre risiko for pipebrann. Nå skal nordmenn lære seg å fyre i ovnen.

Nordmenn er glade i vedfyring. I 2010 varmet 1,5 millioner tonn ved norske boliger. 9 prosent av all energi som går til oppvarming i norske hjem kommer fra vedfyring. Men dersom fyringen ikke gjøres riktig, kan det gi negative konsekvenser for helse og klima.

Sparer helsa og miljøet

Tre tips for riktig vedfyring:

 • Bygg bålet riktig. Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. 
 • Tenn fra toppen. Det gir en raskere oppvarming og mer oksygen til flammen
 • Sørg for nok luft. Åpne alle ventiler i ovnen, og sett gjerne utgangsdøra på gløtt i noen minutter før det brenner godt. Reguler ned ventilene etter ca. 15 minutter. 

Riktig vedfyring er bra både for miljøet og luftkvaliteten. Det å bygge bålet riktig, tenne fra toppen og ha god trekk gir lavere utslipp av klimagasser og sot. Mens feil vedfyring, for eksempel langsom opptenning og lav temperatur, vil føre til at utslippet av svevestøv blir mangedoblet. Hvis man bruker fuktig ved, blir sot- og partikkelutslippene 10-30 ganger høyere enn med tørr ved.

- Partikkelutslipp fra vedfyring kan bidra til dårlig luftkvalitet og ha negative helseeffekter, særlig i byer og tettbygde strøk. Utslipp fra vedfyringen kan også bidra til klimaendringer, sier Ellen Hambro direktør for Miljødirektoratet.

Rentbrennende ovner viktig

Naturvernforbundet, Norsk Varme, Feiermesternes landsforening og Miljødirektoratet utgir sammen en brosjyre om hvordan man fyrer riktig. Brosjyren «Riktig vedfyring» skal i november spres til norske husstander. Målet er å påvirke folk til å fyre i ovnen på en mer miljøvennlig og effektiv måte.

- Stadig flere investerer i nye rentbrennende ovner, men uansett hva slags ovn du har, er det viktig å bruke den riktig, sier Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet, som påpeker at det er store miljøgevinster i riktig vedfyring.

Mindre vedlikehold og økt sikkerhet

Vedfyring fra vedovner er ved siden av dieseldrevne maskiner, den dominerende kilden til utslipp av sot i Norge. Slike mørke partikler bidrar til oppvarming både mens de er i atmosfæren og hvis de legger seg på snøen. I tillegg til positive helse- og miljøeffekter kan riktig vedfyring hindre pipebrann og branntilløp. I Norge er det mellom 2000 og 4000 pipebranner i året, ofte forårsaket av dårlig vedfyring.

- Hvis du fyrer riktig trenger ildstedet mindre vedlikehold og ovnen din varer lengre. Risikoen for sot- og pipebrann er mye lavere om du følger våre råd, sier Tom Erik Galambos i Feiermesternes Landsforening.

Lønnsom og effektivt

Gamle vedovner, laget før 1998, slipper ut anslagsvis 40 til 70 prosent mer svevestøv enn nyere ovner. Så det er viktig å skifte til nye, rentbrennende vedovner. Norge var først i verden med både å stille krav og å utvikle mer rentbrennende ovner. Resultatet er blitt vesentlig mindre utslipp fra nyere ovner.

- Nordmenn liker vedfyring og vår vedfyringshistorie er lang. Når strømmen går eller det er skikkelig kaldt, er vedfyring den sikreste varmekilden. Og stadig bedre vedovner gir også bedre varme i hus og leiligheter, sier Merethe Slensvik Halvorsrød, styreleder i Norsk Varme.

Relaterte lenker

Kontakt:

 • Lars Haltbrekken, leder av Naturvernforbundet
  telefon: 916 12 191
 • Merethe Slensvik Halvorsrød, leder av Norsk Varme 
  telefon: 980 56 014
 • Tom Erik Galambos, leder av Feiermesternes Landsforening
  telefon: 919 94 771
 • Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet
  telefon: 22 57 37 62

Tema