Dypvannskorallene ved Sularevet utenfor trøndelagskysten vokser sakte og er spesielt sårbare. Foto: Svein Magne Fredriksen, Miljøverndepartementet

Oljeselskap bøtelagt etter sementutslipp

Oljeselskapet Centrica har vedtatt et forelegg på 500 000 kroner etter at Miljødirektoratet anmeldte et ulovlig utslipp av sement ved Sula korallvernområde utenfor trøndelagskysten.

– Sularevet er et av de viktigste områdene for dypvannskoraller i verden, og vi stiller strenge krav til aktiviteten i området. Derfor ser vi alvorlig på at Centrica ulovlig har dumpet store mengder sement i et sårbart korallvernområde. Vi er fornøyd med at statsadvokaten gir Centrica en bot på 500 000 kroner, som selskapet nå har vedtatt, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Sula korallvernområde

Et av verdens viktigste områder for dypvannskoraller.

Området  utenfor trøndelagskysten inngår i det internasjonale OSPAR-nettverket av marine verneområder.

Miljødirektoratet stiller strenge krav til utslipp og overvåking av petroleumsaktiviteten i området.

Klart dumpeforbud

I 2010 dumpet oljeselskapet Centrica omtrent 80 tonn sement fra plattform til sjø ved Sularevet. Miljødirektoratet anmeldte hendelsen, fordi utslippet er brudd på forurensningsforskriften § 22-4 og forbudet mot å dumpe masse i sjøen.

Vi mener Centrica med forsett utsatte et korallverneområde for store mengder ulovlig sementforurensning.

Viktig preventiv effekt

– Fra et miljøperspektiv er det svært betenkelig at selskapet, etter en omfattende intern beslutningsprosess, velger å handle i strid med et klart forbud som skal beskytte miljøet i havet. Det har viktig preventiv effekt at slike forsettlige lovbrudd blir straffet, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Kontakt

seniorrådgiver
Tonje Johnsen
juridisk seksjon
telefon: 22 57 37 48

sjefingeniør
Ann Mari Vik Green
seksjon for petroleumsvirksomhet
telefon: 22 57 34 19

Tema