Norges forhandlingsleder Aslak Brun på plass i Warszawa. Foto: Erik Aasheim, Miljøverndepartementet.

Klimaforhandlingene 2013

Representanter fra 190 land er samlet i Warszawa 11.-22. november til den 19. klimakonferansen under FNs klimakonvensjon. Fem ansatte i Miljødirektoratet deltar i den norske delegasjonen. Vi bidrar med faglig kompetanse på flere viktige tema i forhandlingene.

I Warszawa skal Norge arbeide for enighet om en god prosess og tidsplan fram mot klimakonferansen i Paris i 2015, der en ny klimaavtale med forpliktende utslippskutt etter planen skal vedtas.

Under klimaforhandlingene i Warszawa har Miljødirektoratet særlig fokus på regelverket for måling, rapportering og verifikasjon av utslippsreduksjoner, karbonopptak i skog og bruk av markedsmekanismer (klimakvoter).

FNs klimapanels siste rapport om globale klimaendringer er et svært viktig faktagrunnlag i årets klimaforhandlinger. Miljødirektoratet er knutepunkt i Norge for arbeidet med FNs klimapanel og vil bidra til at denne kunnskapen bringes inn i forhandlingene.

Relaterte lenker

Tema