November 2013

Oljeselskap bøtelagt etter sementutslipp

Oljeselskapet Centrica har vedtatt et forelegg på 500 000 kroner etter at Miljødirektora... 29.11.13

Kraftig nedgang i sjølaksefisket

Rapporterte fangsttall fra sjølaksefiske i 2013 viser igjen en kraftig tilbakegang på... 28.11.13

Aleris Aluminium Raudsand må redusere luktende utslipp

Miljødirektoratet setter strengere utslippsgrenser til luft og nye krav til lukt fra... 28.11.13

Miljøfarlige siloksaner hoper seg opp i norsk ferskvannsfisk

I 2010 ble miljøfarlige siloksaner målt i ørret og andre fiskearter i Mjøsa. Nå viser en... 27.11.13

Oppdatert IKT-verktøy for vannmiljø

Fagsystemet Vannmiljø gir nå enda bedre oversikt over tilstanden i norske vassdrag og... 27.11.13

Frokostseminar om sot og andre kortlevde klimadrivere 6. desember

Reduksjonen i utslipp av gasser og partikler med kort levetid i atmosfæren kan bidra til å bremse den globale oppvarmingen og bedre lokal luftkvalitet. Miljødirektoratet har... 26.11.13

Pålegger Esso å rydde opp etter tankanlegg i Harstad

Miljødirektoratet pålegger Esso Norge AS å rydde opp i forurenset grunn ved det tidliger... 25.11.13

Klimaets status på 9 minutter

Den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC) er basert på over 9200 vitenskapelige... 22.11.13

Vern skaper verdier

Vern av natur kan gi penger i kassa for det lokale næringslivet. På Varangerhalvøya... 21.11.13

Tok 57 tonn laks i kalkede vassdrag

Nesten 57 tonn laks ble fisket i kalkede vassdrag i fjor, viser en ny rapport fra... 20.11.13