Draugen er et olje- og gassfelt omtrent 150 km vest for Kristiansund. Plattformen står på ca. 250 meters vanndyp, på toppen av et betongskaft. Foto: Oljedirektoratet.

Refser Shell for ulovlig utslipp på Draugen

Miljødirektoratet refser A/S Norske Shell for et ulovlig utslipp av "svart" smøreolje på Draugen-plattformen i Nordsjøen. Smøreoljen fra Draugen utgjorde nesten halvparten av utslippene av de mest miljøfarlige kjemikaliene på norsk sokkel i 2012. Nå blir ledelsen i Shell innkalt til møte.

De fire kjemikalie-kategoriene

  • Kjemikalier som brukes i olje- og gassvirksomhet deles inn i fire fargekategorier: Grønn, gul, rød og svart. De svarte kjemikaliene er de verste.
  • Kjemikalier i svart kategori er stoffer som er lite nedbrytbare og samtidig viser høyt potensial for bioakkumulering eller er svært akutt giftige.
  • I utgangspunktet er det ikke er lov å slippe ut kjemikalier i svart kategori. Tillatelse til bruk og utslipp gis dersom det er nødvendig av sikkerhetsmessige og tekniske grunner.

Da Miljødirektoratet var på tilsyn på Draugen-plattformen i 2012, ble det oppdaget et ulovlig utslipp av smøreolje med innhold av miljøfarlige stoffer. Selskapet opplyste senere at utslippet var stanset, men i begynnelsen av juli 2013 opplyste selskapet at det fortsatt er utslipp av smøreoljen.

Den aktuelle oljen er så miljøfarlig at den tilhører en gruppe som kalles svarte kjemikalier. Disse kjemikaliene skal bare brukes og slippes ut unntaksvis, og utelukkende når det foreligger en tillatelse fra miljømyndighetene. Shell har ikke en slik tillatelse, og utslippet er derfor ulovlig.

– Miljødirektoratet ser alvorlig på dette ulovlige utslippet, som nå har pågått i lang tid. Vi stiller også spørsmål ved Shells generelle oppfølging av krav fra myndighetene. Vi kaller derfor selskapet inn til et møte, for å forklare hvor alvorlig vi ser på saken. Vi vil også få selskapets vurdering av hva som kan gjøres for å bringe forholdet i orden. Etter møtet vil vi vurdere hvordan vi skal følge opp dette videre, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Motstridende opplysninger

Draugen-feltet

  • Draugen er et olje- og gassfelt i Norskehavet, omtrent 150 km vest for Kristiansund.
  • Plattformen står på ca. 250 meters vanndyp, på toppen av et betongskaft.
  • Feltet ble åpnet i 1993, og Draugen ble dermed det første produserende oljefeltet nord for Stadt.

Shell har hatt forbruk og utslipp av den aktuelle smøreoljen (Shell Turbo T32), som følge av en intern lekkasje i kjøleren på en pumpe i betongsokkelen på Draugen-plattformen.
Miljødirektoratet kritiserer Shell både for utslippet, og for å ha gitt motstridende informasjon. Det ulovlige utslippet ble oppdaget da Miljødirektoratet var på tilsyn i november 2012. I et brev fra Shell 14. januar 2013 ble det opplyst at det var installert en ny kjøler i pumpen, og at det da ikke lenger var lekkasje til sjø. I et brev datert 1. juli 2013 står det imidlertid at utslippet har fortsatt inn i 2013.

Utslippet i 2012 var på 930 kilo, ifølge Norske Shell. Dette utgjorde nærmere halvparten av det totale utslippet av svarte kjemikalier på norsk sokkel det året. Utslippet i 2013 er lavere enn i 2012, men det er ifølge selskapet ikke mulig å redusere ytterligere før i 2016.

Krever stans

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

– Vi krever i utgangspunktet at Shell snarest mulig får stanset det ulovlige utslippet. Dersom selskapet mener det er helt umulig å drive plattformen videre uten bruk av denne miljøskadelige smøreoljen, har de ansvar for umiddelbart å levere en søknad om utslipp. Søknaden må inneholde en begrunnelse for behovet for bruk og utslipp av denne oljen, herunder en redegjørelse for mulighetene for bruk av et mindre skadelig produkt. Vi krever også en vurdering av muligheten for å reparere lekkasjen i kjøleren tidligere, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Relaterte lenker

Kontakt:

  • seksjonssjef Hanne Marie Øren, seksjon for petroleumsvirksomhet
    telefon: 73 58 05 00

Tema