Muligheter for samarbeid om klimaprosjekter i Latvia

Til høsten vil det under EØS-midlene bli utlyst prosjektmidler for samarbeid på klimaområdet i Latvia. Miljødirektoratet og det latviske miljøverndepartementet inviterer norske fagmiljøer til å møte mulige latviske partnere i Riga 29. august.

Samarbeidsprogrammet Miljødirektoratet har med Latvia vil ha sin avsparkkonferanse 28. august. Dagen etter vil det være mulig å møte latviske partnere som er interessert i prosjektsamarbeid med norske fagmiljøer. Her vil det bli gitt informasjon om selve programmet og de kommende åpne utlysningene for prosjektforslag. Det vil bli avsatt god tid til å etablere kontakt med potensielle latviske prosjektpartnere.

Om samarbeidsområdene

Prosjekter vil bli utlyst innen følgende områder:

  • lavkarbonløsninger for bygninger, fornybar energi og innovative pilotprosjekter for reduserte CO2-utslipp
  • kapasitetsbygging og kunnskapsutvikling innen klimaområdet

Målgrupper: Offentlige myndigheter på alle nivåer, vitenskaps- og forskningsinstitusjoner, private virksomheter og frivillige organisasjoner.

Prosjektstørrelse: 45 000–1 000 000 euro.

Om reisestøtte

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Det gis økonomisk kompensasjon for reise tur/retur Norge-Latvia og opphold i Riga. Den latviske programoperatøren vil dekke flybilletter og hotellopphold – andre reiseutgifter/kostgodtgjørelse i Norge og Latvia dekkes ikke, heller ikke medgått arbeidstid. Nærmere praktisk informasjon om billett- og hotellbestilling vil bli gitt for aktuelle deltakere.

Interesserte bes ta kontakt med seniorrådgiver Trygve Hallingstad innen 7.august.

Relaterte lenker

Kontakt:

Seniorrådgiver
Trygve Hallingstad
Internasjonal seksjon
Telefon: 22 57 35 53
Mobil: 416 30 323

Tema