Millioner til friluftsliv for folk flest

I år betaler Miljødirektoratet ut 67 millioner kroner til kommuner som sikrer og tilrettelegger friluftsområder. I alt har fem millioner gått til Kroksand badestrand i Hvaler kommune som ble åpnet fredag.

Sikring av friluftsområder

Siden 1958 har sikring av friluftsområder hatt en egen post i statsbudsjettet.

Ordningen skal bidra til oppkjøp av friluftsområder for folk flest, eller sikring av dem gjennom langsiktige bruksavtaler med grunneiere.

Så langt er 1 900 friluftsområder kjøpt opp eller sikret på annen måte.

I 2013 går 44 millioner kroner til kommuner som er klare til å avslutte sikringssaker og 23 millioner til tilrettelegging av områder som er sikret tidligere.

Det gis også klarsignal til å starte arbeidet med sikring av områder for totalt 38 millioner i år. Pengene utbetales når arbeidet er avsluttet.

I 55 år har staten gitt støtte til å sikre folk flest tilgang til friluftsområder i Norge. En post i statsbudsjettet har sikret midler til å kjøpe opp områder, eller å inngå langsiktige avtaler med grunneiere om å åpne områdene for bruk. Penger går også til tilrettelegging som gjør det lett å bruke områdene aktivt, som etablering av turstier, gapahuker eller badeplasser. I år utbetales det mer penger til fullførte lokale prosjekter enn de foregående årene.

– Denne ordningen er en real gavepakke til kommunene. Staten stiller opp med penger for å sikre kommunenes innbyggere bedre tilgang til områder for friluftsliv. Samtidig legger ofte kommunene og andre aktører egne penger i potten. Slik oppnår vi samlet veldig mye med sikringsordningen, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Store beløp

I tillegg til de 67 millionene som utbetales i år, får kommuner klarsignal til å gi videre med framtidige prosjekter for 38 millioner. Dette skjer ved at Miljødirektoratet gir tilsagn om støtte til oppkjøpet, mens kommunene først får pengene etter at arbeidet er avsluttet.

– Vi ser ordningene som en stor suksess som bidrar til et aktivt friluftsliv over hele landet. Til nå er 1 900 områder sikret av staten gjennom denne ordningen, og flere titalls nye kommer til hvert år. Så langt i år har 33 kommuner søkt om støtte til 49 områder, sier Hambro.

Hvaler i front

Fredag ble Kroksand badestrand i Hvaler kommune åpnet av direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro. Hvaler kommune har i samarbeid med flere investert ti millioner kroner i å kjøpe opp arealer, inngå langsiktige bruksavtaler med grunneiere og rydde og tilrettelegge området så det i dag fremstår som en perle. Miljømyndighetene har bidratt med fem millioner til prosjektet.

– Vi er stolte av å ha støttet Kroksand-prosjektet som er en innertier i forhold til det vi ser etter i sikringssaker. Området ligger sentrumsnært og i nærmiljøet til mange mennesker, og kommunen har ønsket å tilrettelegge for mange brukergrupper inkludert personer med nedsatt funksjonsevne. Det gjorde prosjektet til et det var enkelt å si ja til, sier miljødirektøren.

Hvaler er også ledende ved at kommunene i alt har 60 sikrede friluftsområder, eller en tredjedel av de sikrede områdene i Østfold fylke.

Prioriterer nærmiljøet

Miljødirektoratet

Fra 1. juli en sammenslåing av Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Miljødirektoratet prioriterer å støtte oppkjøp og sikring av områder som ligger nær der folk bor. Da går pengene til områder som er lette å bruke i hverdagen, og ikke bare til helgeturen. Det er viktig ikke minst i et folkehelseperspektiv.

–Vi ser altså spesielt etter områder som ligger nær tettsteder og som gir lav terskel for å drive hverdagsfriluftsliv. Vi håper flere kommuner enn Hvaler skal la seg inspirere til å foreslå slike prosjekter og søke om støtte til dem, avslutter Ellen Hambro.

Kontakt

Roar Skuterud
seksjonsleder
tlf. 986 51 306

Tema