Juli 2013

Mål om godt vannmiljø

Miljødirektoratet har myndighet innenfor flere områder som skal bidra til å sikre godt... 31.07.13

Slått av Høylandshøy

God, gammel myrslått med ljå i og rundt Hattmoenget naturreservat i Høylandet gir ikke... 31.07.13

Der gamle ørner trives

Steigen i Nordland har en av verdens tetteste bestander av havørn. De eldste er trolig 2... 31.07.13

Rapport om forprosjekt laksesenter

Miljødirektoratet har no motteke rapporten om forprosjektering av Norsk Laksesenter. Rapporten vil vere ein viktig del av grunnlaget for direktoratet sine vidare tilrådingar til... 24.07.13

Anmelder ulovlige utslipp til sjø i Kristiansund

Miljødirektoratet anmelder en bedrift for ulovlige utslipp av avfall til sjø ved... 24.07.13

Advarer mot henleggelse av alvorlig miljøkriminalitet

Miljødirektoratet er bekymret over at en alvorlig miljøkrim-sak ikke blir prioritert av... 19.07.13

Stopper import av humler

Det er i strid med naturmangfoldloven å innføre utenlandsk mørk jordhumle til bruk i... 18.07.13

Strandsonen krymper

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at strandsonen krymper. Det er andelen... 18.07.13

Regulerer fiske i fire regioner

Urovekkende lave fangster fører til at Miljødirektoratet gjør en ekstraordinær regulerin... 17.07.13

Høring om HMS i petroleumsvirksomheten

Petroleumstilsynet, Miljødirektoratet, Helsedirektoratet, og Mattilsynet har felles regelverk for helse-, miljø- og sikkerhet (HMS) i petroleumsvirksomheten til havs og enkelte... 15.07.13