Oppdaterte veiledninger om kjemikalier

Kjemikaliebyrået ECHA har nå oppdatert to viktige REACH-veiledninger, veiledning for etterfølgende brukere (Guidance for downstreamusers) og veiledning for utarbeidelse av sikkerhetsdatablad (Guidance on the compilation of safety data sheets SDSs).

Disse oppdateringene gir bedre veiledning for hvordan etterfølgende brukere kan bruke den informasjonen som er til rådighet i bl.a. sikkerhetsdatabladene.

Relaterte lenker

Tema