Nye normverdier for organiske tinnforbindelser

Miljødirektoratet har oppdatert vedlegg 1 i forurensningsforskriften kapitel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid.

Vedlegg 1 i forurensningsforskriften kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider er tilført normverdier for stoffene TBT (tributyltinn) og TPHT (trifenyltinn).

Normverdi er en grenseverdi for et stoff som forteller om grunnen kan ha en forurensningsrisiko på grunn av stoffet eller ikke.

De nye normverdiene for TBT og TPHT er begge 0,015 mg/kg

Relaterte lenker

Tema