Desember 2013

Hjelper Myanmar på rett miljøkurs

Samarbeidet mellom Myanmar og Norge blomstrer – i den asiatiske jungelen. Miljødirektora... 23.12.13

Norskekysten bygges ned

Presset på kystnære områder her i landet øker mer enn i resten av Europa. I perioden... 20.12.13

40 bedrifter får CO2-kompensasjon

40 industribedrifter får tilsammen ca. 220 millioner kroner i kompensasjon for økte... 20.12.13

Nye normverdier for organiske tinnforbindelser

Miljødirektoratet har oppdatert vedlegg 1 i forurensningsforskriften kapitel 2 om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeid. 19.12.13

Søkjer om å få godkjent bruksområde for to ftalater

Stoffa DEHP (bis(2-etylheksyl)ftalat) og Dibutyl phthalate (DBP) er underlagt krav om godkjenning under REACH (står i vedlegg XIV i REACH-regelverket). Det europeiske... 18.12.13

Oppdaterte veiledninger om kjemikalier

Kjemikaliebyrået ECHA har nå oppdatert to viktige REACH-veiledninger, veiledning for etterfølgende brukere (Guidance for downstreamusers) og veiledning for utarbeidelse av... 18.12.13

Vedtar stans ved ISO Miljø i Vestfold

Miljødirektoratet vedtar at farlig avfall-bedriften ISO Miljø AS i Vestfold må stanse... 18.12.13

Global status for naturmangfoldet om fem år

I 2018 skal det internasjonale Naturpanelet (IPBES), med bidrag fra flere hundre forskere, levere sin hovedrapport om tilstanden til verdens økosystemer. Allerede neste år komme... 17.12.13

Millionbot etter fiskedød i Oslo

Lækjemiddelprodusenten Xellia Pharmaceuticals på Skøyen i Oslo har godteke ei bot på ein... 17.12.13

Fremmede fiskeslag fosser fram

Over 380 nye forekomster av fremmede fiskearter er påvist i norske vassdrag utenfor sine... 16.12.13