Færder fyr ligger inne i nasjonalparken. Foto: Jørgen Kirsebom

Færder er ny nasjonalpark

Færder nasjonalpark ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd i dag 23. august 2013. Den nye nasjonalparken dekker 340 kvadratkilometer av kystnaturen og havbunnen i Vestfold.

Et viktig og vakkert naturlandskap med et verdifullt naturmangfold får nytt vern når Færder nasjonalpark i Nøtterøy og Tjøme kommuner nå er opprettet.

Skjærgårdslandskapet i området er særlig rikt på geologiske formasjoner som rundsva, svaberg og sigdbrudd. Hele 309 rødliste-arter er registrert i området. Blant disse er plantene kammarimjelle og gul hornvalmue og de kritisk truede sommerfuglartene okerdvergmåler og prikkrutevinge. I tillegg har nasjonalparken flere viktige hekkeområder for sjøfugl.

I den nyopprettede nasjonalparken er også sjøbunnen vernet. I de grunne områdene er det store tareskoger og frodige ålegrasenger og på dypet finner vi blant annet store fjellkløfter og flate bløtbunnsområder.

Færder nasjonalpark er også et av landets viktigste områder for kystnært friluftsliv som kajakkpadling, båt- og fotturer, fritidsfiske og bading. Store arealer er sikret som friluftsområder, og nærheten til Tønsberg by og store hytteområder gjør at Færder nasjonalpark blir mye besøkt.

Søndre og Nordre Årøy og Bjerkøy har fast bosetting som ikke er en del av nasjonalparken.

Det blir offisiell åpning for parken lørdag 31. august.

Relaterte lenker

Kontakt

Morten Ingebrigtsen Wedege

Tlf: 958 29 491

Tjenester og verktøy

Tema