Frokostseminar som skogplanting som klimatiltak 30. august

Planting av skog på nye arealer vil øke CO2-opptaket. Det er ett av tiltakene i fjorårets klimaforlik på Stortinget. Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk institutt for skog og landskap presenterer en ny rapport om egnede arealer og miljøkriterier for planting av skog på nye arealer på et frokostseminar i Miljødirektoratets lokaler i Oslo 30. august. 

Program:

 • Velkommen
  ved Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet
 • Skog og klima
  ved avdelingsdirektør Audun Rosland, Miljødirektoratet
 • Aktuelle arealer for skogplanting og næringseffekter
  ved avdelingsdirektør Rasmus Astrup, Norsk institutt for skog og landskap
 • Miljøeffekter av skogplanting på nye arealer
  ved avdelingsdirektør Helge Klungland, Miljødirektoratet
 • Organisering og finansiering av arbeidet med skogplanting
  ved avdelingsdirektør Geir Grønningsæter, Statens landbruksforvaltning
 • Samlet anbefaling og oppsummering av skogplanting som klimatiltak
  ved avdelingsdirektør Audun Rosland, Miljødirektoratet
 • Spørsmål og diskusjon­

Påmeldingsfristen har gått ut

Kontakt

Fungerende kommunikasjonsleder Reidar Evensen
telefon: 22 57 34 31
mobil: 991 62 659

Tema