August 2013

Godt vannmiljø kan bli bedre

Over halvparten av norske vassdrag og fjorder har godt vannmiljø, mens en tredel trenger... 31.08.13

Dugnad for vannet

Nå forberedes tidenes nasjonale dugnad for bedre vannmiljø i Norge. 29 vannområder har... 31.08.13

Høring om nye unntak fra regulering av farlige stoffer i EE-produkter

EU vurderer forslag om nye unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter. Miljødirektoratet oppfordrer alle aktuelle virksomhet... 30.08.13

Skogplanting som klimatiltak

Skogplanting på nye arealer øker opptaket av klimagasser. Miljødirektoratet, Statens... 30.08.13

Vil stoppe karpefisk

Rotenonbehandlingen for å hindre spredning av ørekyte på Hardangervidda har gått som... 30.08.13

Økosystemtjenester viktig bidrag til bedre beslutninger

En ny utredning fra et norsk ekspertutvalg er et skritt i retning av en bedre forvaltnin... 29.08.13

Forslag om harmonisert klassifisering for bisfenol A og 1-metyl-2-pyrrolidon

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarar på to nye forslag om harmonisert klassifisering og merking. Forslaga gjeld bisfenol A og 1-metyl-2-pyrrolidon, og er no... 27.08.13

Skal redde Rauma-laksen

Denne uken starter kjemisk behandling for å få laksen tilbake i Rauma-regionen i... 26.08.13

Færder er ny nasjonalpark

Færder nasjonalpark ble vedtatt opprettet av Kongen i statsråd i dag 23. august 2013. De... 23.08.13

Frokostseminar som skogplanting som klimatiltak 30. august

Planting av skog på nye arealer vil øke CO2-opptaket. Det er ett av tiltakene i fjorårets klimaforlik på Stortinget. Miljødirektoratet, Statens landbruksforvaltning og Norsk...