Vannbransjen innovasjonskonferanse 2016

På konferansen om vanninnovasjon i Trondheim 1. mars 2016 vil Miljødirektoratet dele våre tanker om framtidige rammevilkår og krav som grunnlag for innovasjon.

Hovedtemaer på konferansen

  • Teknologiutvikling, klimautfordringer og grønt skifte.
  • Muligheter for innovasjon og teknologiutvikling gjennom leverandørutviklingsprogrammet.
  • Vannbehandling og oppdrettsbransjen.
  • Hvordan skape innovasjoner – samspill mellom teknologi og industri.

Les mer og meld deg på - på vanninnovasjon.no

Tema