Statlig sikrede friluftslivsområder og Skjærgårdstjenesten – seminar for fylkeskommunene

Miljødirektoratet inviterer til oppstartsseminar for fylkeskommunene på Gardermoen 4. april i forbindelse med overføring av oppgaver knyttet til de statlig sikrede friluftslivsområdene og Skjærgårdstjenesten.

Seminar for fylkeskommunene

Tid: 4. april 2019 klokka 10–15

Arrangør: Miljødirektoratet.

Målgruppe: Saksbehandlere og ledere hos fylkeskommunene. Med inntil to representanter per etat.

Sted: Radisson Blu Airport Hotel, Gardermoen.

Påmeldingsfrist er utløpt.

Seminaret vil fokusere på innhold i oppgavene som overføres, samt verktøy for oppgaveløsningen.

Det vil også bli lagt fram et opplegg for videre opplæringstiltak for fylkeskommunene i 2019 og påfølgende år.

Det blir sendt invitasjonsbrev til fylkeskommunene i løpet av uke 4.

Påmeldingsfrist er utløpt

Kontakt

Om påmeldingen:
Kristin Sundal, Miljødirektoratet

Faglige spørsmål:
Morten Thaulow, Miljødirektoratet

Tema