Seminar om rapportering på bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel - i Oslo 26. januar

1. januar 2014 ble det innført bærekraftskriterier for biodrivstoff og flytende biobrensel i Norge. 31. mars 2015 er første rapportering på disse kriteriene. Miljødirektoratet inviterer til informasjonsmøte om rapporteringsskjemaet og spørsmål rundt dette mandag 26. januar 2015 klokken 9-11 i våre lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo. Målgruppen er rapporteringspliktige bedrifter og revisorer som skal godkjenne bedriftenes rapportering.

Påmelding per e-post innen 23. januar til Andreas Andersen i Miljødirektoratet: andreas.andersen@miljodir.no

Program for møtet:

  • 9.00-9.15: Velkommen og presentasjonsrunde
  • 9.15-9.30: Litt generelt om biodrivstoff, forskriften og bærekraftskriterier
  • 9.30-9.45: Gjennomgang av rapporteringsverktøyet (innlogging, innlegging av data, sende til revisor etc.)
  • 9.45-10.00: Kaffepause
  • 10.00-10-15: Live-demonstrasjon av rapporteringsløsningen
  • 10.15-11.00: Spørsmålsrunde

Informasjon om rapportering på bærekraftskriteriene

Følgende aktører kan bruke rapporteringstjenesten:

  • Selskap som omsetter biodrivstoff (flytende og gass) og som skal oppfylle omsetningskravet i produktforskriften § 3-3.
  • Selskap som omsetter biodiesel og som betaler redusert veibruksavgift for biodiesel.

Veilederen for rapportering er oppdatert. Hovedsakelig handler oppdateringen om at det har blitt lagt inn en ny beskrivelsen av hvordan rapporteringsskjemaet fungerer i forhold til revisorgodkjenning (kapittel 3.4.3).

Relaterte lenker

Tema