Seminar: Verdens vanndag 2018

Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres hvert år 22. mars. Årets internasjonale tema er «Nature for Water».

Årets internasjonale tema for Verdens vanndag 22. mars er «Nature for Water». I den forbindelse er Miljødirektoratet medarrangør for et seminar om vann og naturbaserte løsninger.

Temaer som vil bli belyst:

  • Hva betyr naturen og naturens prosesser for forvaltning av vannressursene våre?
  • Hvilken verdi har naturen for vannkvalitet og kvantitet?
  • Kan naturbaserte løsninger for rensing og håndtering av vann i byer bidra til bedre forvaltning?
  • Kan naturbaserte løsninger bidra til redusert flomrisiko i de store vassdragene våre?

Påmeldingsfrist 15. mars. Se program og meld deg på her.

Tema