FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming - seminar 27. september

Her kan du se opptak og presentasjonene fra seminaret om FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming. Seminaret hadde som formål å forklare viktige konsepter og begreper i forkant av at rapporten lanseres mandag 8. oktober 2018.

Rapporten skal ferdigstilles av FNs klimapanel (IPCC) i et møte i Sør-Korea første uken i oktober. Den lanseres internasjonalt og i Norge mandag 8. oktober.

27. september inviterte vi til en orientering om bakgrunnen for rapporten, hva slags temaer den vil omhandle og hvordan den skal brukes i de internasjonale klimaforhandlingene.

Miljødirektoratet publiserte også et faktaark som gir bakgrunn for rapporten og forklarer en del sentrale begreper.

Figurer fra faktaarket over:

Se opptak fra seminaret

  • Bjørn Samset, forskningsleder, Cicero senter for klimaforskning: Hva er 1,5 og 2 graders global oppvarming? Forskjell på gjennomsnittstemperatur, ulik temperaturøkning i ulike deler av verden, og ekstremtemperaturer. Hvordan jobber IPCC med risiko og usikkerhet, og hva betyr disse begrepene? Klimamodellene som rapporten er basert på – hva kan de fortelle oss, og hva kan den ikke  fortelle oss?
  • Trude Storelvmo, førsteamanuensis i meteorologi og oseanografi, Universitetet i Oslo: Langlevde vs. kortlevde klimagasser – hva er forskjellen og hva er betydningen av de ulike utslippene – hvorfor er dette viktig for policymakers?
  • Spørsmål svar med innlederne og publikum (YouTube)

Om FNs klimapanel (IPCC)

  • FNs klimapanel (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
  • Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.
  • Fram mot 2022 skal klimapanelet utarbeide en sjette hovedrapport, tre spesialrapporter og en metoderapport.
  • Den første spesialrapporten, som handler om 1,5 graders global oppvarming publiseres mandag 8. oktober.
  • Miljødirektoratet er Norges nasjonale knutepunkt for FNs klimapanel og har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for norske bidrag til klimapanelets arbeid.

Relaterte lenker

Kontakt

Spørsmål om rapporten og FNs klimapanel:
Norsk kontaktpunkt for FNs klimapanel
Øyvind Christophersen
telefon 970 75 014

Spørsmål om seminaret/arrangementet:
Seniorrådgiver Espen Larsen
seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
telefon: 926 57 954

Tema