Presentasjon av NOU om overvann i byer og tettsteder

Regjerningen satte ned et utvalg 11. april 2014 for å gjennomgå gjeldende lovgivning og rammebetingelser for kommunenes håndtering av overvann i byer og tettsteder, og komme med forslag til endringer og forbedringer.

Tid: 2. desember, klokken 15:00 -16:00

Sted: Miljødirektoratet, Helsfyr, Oslo

Påmeldingsfrist: 1. desember

Seminaret er gratis.

Utvalget leverte sin utredning onsdag 2. desember 2015 til Klima- og miljødepartementet. I forbindelse med dette presenterte utvalgsleder advokat Helge Skaaraas hovedlinjene i utvalgets forslag.

Tema