FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming - presentasjon 8. oktober

Mandag 8. oktober publiserte FNs klimapanel rapporten om hvordan verden kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Her kan du se opptak av presentasjonen hos Miljødirektoratet, finne faktaark på norsk og annen informasjon om rapporten.

Presentasjon 8. oktober

Rapporten ble ferdigstilt av FNs klimapanel i et møte i Sør-Korea den første uken i oktober. Norske klimaforskere presenterte hovedfunn fra rapporten klokken 8 i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo.

Mer om rapporten:

Program

08:00: Velkommen v/ miljødirektør Ellen Hambro

08:05: Presentasjon av hovedfunn fra rapporten ved:

  • Bjørn Samset, forskningsleder, Cicero senter for klimaforskning
  • Helene Muri, forsker, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Nils Christian Stenseth, professor, Universitetet i Oslo

08:30: Q&A med professor Jim Skea og Jan Fuglestvedt fra FNs klimapanel via Skype fra Sør-Korea.

08:45: Rapporten overrekkes klima- og miljøminister Ola Elvestuen – kommentar fra statsråden

Om FNs klimapanel

  • FNs klimapanel (IPCC) ble etablert av Verdens meteorologiorganisasjon (WMO) og FNs miljøprogram (UNEP) i 1988.
  • Rapportene fra klimapanelet er ansett som det viktigste faglige grunnlaget for den internasjonale klimapolitikken.
  • Fram mot 2022 skal klimapanelet utarbeide en sjette hovedrapport, tre spesialrapporter og en metoderapport.
  • Spesialrapporten om 1,5 graders global oppvarming publiseres mandag 8. oktober.
  • Miljødirektoratet er Norges nasjonale knutepunkt for FNs klimapanel og har ansvar for å koordinere og tilrettelegge for norske bidrag til klimapanelets arbeid.

Påmelding

Relaterte lenker

Kontakt:

Spørsmål om rapporten og FNs klimapanel
Norsk kontaktpunkt for FNs klimapanel, Øyvind Christophersen
telefon 970 75 014

Spørsmål om seminaret 
seniorrådgiver Espen Larsen
seksjon for klimatilpasning og lokale klimatiltak
telefon 926 57 954

Tema