Praktisk bruk av Miljødirektoratets risiko- og klassifiseringsveiledere for forurenset sediment

1-dagskurs som gjennomføres av Miljøringen med NGI/NIVA som kursholdere og med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Det vil gi deltakerne praktisk innføring i mål, oppbygging og praktisk bruk av Miljødirektoratets veileder for risikovurdering av forurenset sediment.

Program og påmelding

Kurs 1: 29. april 2015

Kurs 2: 30. april 2015

Påmeldingsfrist: 24. april

Les mer om program og påmelding

Undervisningen vil skje som kombinasjon av forelesninger med eksempler på bruk av veileder og regneverktøy, og eget arbeid med bruk av regneverktøyet på data fra konkrete problemområder.

Kurset koster 4000 kroner.

Tema