Pollinatorforum

Pollinatorforum ble lansert i den Nasjonale pollinatorstrategien. Miljødirektoratet inviterer til det første pollinatorforum i Oslo 12. mars 2019.

Pollinatorforum­

Tid: Tirsdag 12. mars 2019 – klokken 9.30 – 16.00.

Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, 0661 Oslo.

Foreløpig program

Dersom det blir fullt, kan det bli begrensninger på antall deltakere fra samme organisasjon.

Seminaret strømmes.

Påmeldingsfristen er gått ut.

"For å stimulere til auka samarbeid skal det etablerast ein møteplass - eit pollinatorforum - for aktørar i privat sektor, offentleg sektor på ulike forvaltningsnivå og relevante kunnskapsmiljø.

Miljødirektoratet får ansvar for å leie forumet."

Nasjonale pollinatorstrategi

Målgruppe: Relevante representanter fra kunnskapssektor, offentlig sektor samt organisasjoner i privat og frivillig sektor.

Påmeldingsfristen er gått ut.

Kontakt

Påmelding: Kristin Sundal
land- og friluftslivsavdelingen
telefon: 913 62 087

Guri Tveito
seksjon for truede arter og naturtyper
telefon: 995 64 715

Tema