Naturindeks for Norge 2015 viser status og utvikling for biologisk mangfold. Lanseres 24. november. Foto: Gimsøy i Lofoten. Eirin Bjørkvoll, Miljødirektoratet.

Naturindeks for Norge – lanseringsseminar ny rapport

I forbindelse med ny rapport om Naturindeks for Norge inviterer vi til lanseringsseminar i Trondheim 24. november. Her vil Norges fremste fageksperter presentere tilstanden for biologisk mangfold i de store økosystemene hav, kyst, ferskvann, åpent lavland, skog, våtmark og fjell. Seminaret strømmes direkte på nett-tv.

Praktisk info

Tid: 24. november 2015 klokken 10-15.45 (registrering fra 9)

Sted: Clarion Hotel og Congress, Trondheim

Program

Påmeldingsfrist er gått ut. 

Seminaret strømmes direkte på nett-tv fra klokken 10.

Naturindeks for Norge viser status og utvikling for biologisk mangfold. Ved å studere endringer i naturindeksen over tid kan vi få pekepinn om vi når målet om å stanse tapet av biologisk mangfold.

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet ansvaret for å etablere naturindeks for Norge og presentere denne hvert femte år. Miljødirektoratet har organisert arbeidet som et samarbeid mellom de forskningsinstituttene som er mest sentrale innen kartlegging og overvåking av biologisk mangfold.

Naturindeksen er den mest omfattende sammenstilling av informasjon om artsmangfoldet i Norge og gir et helhetlig bildet av tilstanden. Indeksen brukes til nasjonal og internasjonal rapportering om biologisk mangfold og gir oppdatert kunnskap for politikere i deres arbeid.

Kontakt

Kontakt Eirin Bjørkvoll for spørsmål om seminaret

Tema