Nasjonalt dialogmøte Naturpanelet/IPBES

I anledning av at lederen for Naturpanelet/IPBES, og tidligere leder av Klimapanelet/IPCC, Sir Professor Bob Watson, besøker Oslo, inviterer nasjonalt kontaktpunkt for Naturpanelet til et uformelt nasjonalt dialogmøte for norske kunnskapsmiljøer, beslutningstakere/forvaltning, relevante organisasjoner og NGO-er. 

Praktisk

Tid: 1. mars klokka 10-12.10.

Sted: Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr, Oslo

Program

Påmelding: Per e-post innen 28. februar.

Den 12. april 2017 er det 5 år siden Naturpanelet/IPBES ble etablert i Panama City. Det første arbeidsprogrammet (2014-2018) har god fremdrift, noe som er et godt tidspunkt både for å vurdere hvordan det går, samt også vurdere fremtidsplanene for det som skal bli den viktigste globale leverandøren av kunnskap innen biologisk mangfold og økosystemtjenester.

Lederen av en nasjonal utredning om økosystemtjenester fra våtmark, Kristin Magnussen, orientere om utredningens arbeid, og fagdirektør Gudrun Schneider fra KLD gir møtet et kort innblikk i Stortingsmeldingen «Natur for livet». Det gjennomgående tema for møtet er kunnskap (for en kunnskapsbasert forvaltning). 

Møtet holdes i hovedsak på engelsk.

Interesserte bes sende påmelding til Nina Vik senest tirsdag 28. februar.

Kontakt

Nina Vik, seksjon for globalt naturmangfold

Tema