Seminar om miljøteknologi i avfalls- og gjenvinningsbransjen 15. november

Hensikten med seminaret er å bidra til økt bruk av miljøteknologi i bransjen for å nå miljømål, herunder egne EU-mål for materialgjenvinning. Seminaret finner sted i Miljødirektoratets lokaler på Helsfyr i Oslo 15. november fra kl. 09.00 til 15.00. Påmelding her. Om du ikke kan komme, kan du følge seminaret på web-TV her.

Miljødirektoratet, Norsk Industri, Norsk forening for farlig avfall og Avfall Norge inviterer til et felles seminar for gjenvinningsbransjen om miljøteknologi.

Se programmet her

På seminaret vil du får høre om hva ulike offentlige finansieringsordninger kan tilby, hva som forventes av bransjen og suksesshistorier fra bedrifter som har investert i miljøteknologi.

Følg seminaret på web-TV her

Det blir også diskusjon rundt hva som kreves av det offentlige og av bransjen selv for å øke investeringstakten i miljøteknologi.

Arrangementet er gratis.

Sted: Miljødirektoratets lokaler i Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo.

Tid: 15. november fra 09.00 til 15.00

Meld deg på her

KONTAKT

seniorrådgiver Christoffer Back Vestli
avfall og gjenvinning
telefon: 928 22 405

Tema