På Miljøgiftkonferansen 2018 forteller myndigheter og næringslivet hvordan de jobber med å redusere miljøgiftene i plast. Foto: Andrew Wulf, Unsplash.

Miljøgiftkonferanse: Vil du vite mer om miljøgifter i plast?

Hvorfor inneholder plast så mye miljøgifter? Og hvordan kan vi kvitte oss med disse? På Miljøgiftkonferansen i Oslo 26. november 2018 setter vi søkelys på miljøgiftene i plasten.

Miljøgiftkonferansen 2018

Tid: 26. november, klokken 9–12. Frokost fra 8.30.

Sted: Miljødirektoratet, Grensesvingen 7, Oslo.

Program (PDF)

Påmeldingsfristen er utløpt

Konferansen strømmes direkte på nett.

Presentasjoner

Opptak av alle innleggene er også tilgjengelige på You tube.

Et viktig miljømål er å stanse bruken av stoffer som er skadelige for miljøet. Samtidig skal vi i framtiden gjenvinne mye mer avfall enn vi gjør i dag.

Hvordan kan vi klare begge deler når en del av plasten har så mye miljøgifter i seg?

På Miljøgiftkonferansen 26. november 2018 forteller myndigheter og næringslivet hvordan de jobber med å redusere miljøgiftene i plast. Du får også høre hva forskerne vet om hva som skjer når miljøgiftene i plasten havner på avveie, og hva det betyr for natur og mennesker.

Program

08.30 Lett frokost

09.00 Velkommen
ved Ellen Hambro, miljødirektør, Miljødirektoratet og journalist Aslak Bonde som skal lede oss gjennom konferansen

09.10 Åpning av konferansen
ved Atle Hamar, statssekretær, Klima– og miljødepartementet

09.30 Tilsetningsstoffer i plast – hvorfor er de der?
ved Stephan Kubowicz, forsker, Sintef industri

09.50 Miljøgifter i plastprodukter – hva skjer med helsa?
ved Amrit Kaur Sakhi, seniorforsker, Nasjonalt folkehelseinstitutt

10.10 Pause

10.25 Plast som kilde til miljøgifter i naturen
ved Dorte Herzke, seniorforsker, Norsk institutt for luftforskning

10.45 Miljøgifter i plast og den sirkulære økonomien
ved Hans Peter Arp, seniorspesialist, Norges geotekniske institutt

11.05 Hva gjør myndighetene for å få bort de verste stoffene fra plast?
ved Marianne van der Hagen, sjefingeniør, Miljødirektoratet

11.25 En hverdag uten plast og miljøgifter – går det an?
ved Malin Jacob, blogger, Grønne jenter

11.50 Oppsummering av konferansen
ved Marit Kjeldby, avdelingsdirektør, Miljødirektoratet

12.00 Slutt

Påmeldingsfristen er utløpt

Kontakt

sjefingeniør Pia Linda Sørensen
kjemikaliseseksjonen
telefon: 915 15 687

rådgiver Margrethe Skår
miljøgiftavdelingen
telefon: 472 35 901

Tema