Seminar om kostnadskutt er en miljørisiko - Stavanger 17. mars 2015

Petroleumstilsynet (Ptil) og Miljødirektoratet inviterer til seminar om hvilken betydning nedskjæringene i petroleumsnæringen har for ytre miljø. Seminaret holdes i Stavanger 17. mars 2015.

Praktisk

Tid: Tirsdag 17. mars kl 09.00 - 15.30

Sted: Petroleumstilsynet, Professor Olav Hanssens vei 10, Stavanger (se kart)

Påmelding: Meld deg på innen 12. mars 2015. Seminaret er gratis.

Program: Endelig program.

Twitter-emneknagg: #akutt2015

Petroleumsnæringen har for tiden høyt trykk på kostnadsreduksjoner. Nedbemanninger, planer om redusert vedlikehold og stans eller nedbremsing for planlagte prosjekter preger bildet, også innen forskning og utvikling.

Ptil og Miljødirektoratet inviterer for syvende gang til et fellesseminar der forebygging av ulykker settes inn i et miljøperspektiv.

  • Hvilke risikovurderinger ligger i beslutningsgrunnlaget for disse endringene?
  • Hva blir konsekvensen for ulykkesrisiko og skade på miljøet?
  • Hvordan sikre kontinuerlig forbedring til tross for kostnadskutt?

Målgruppe

Seminaret er rettet mot tekniske-, operasjonelle- og miljøfaglige enheter i hele petroleumsnæringen: operatørselskap, redere og entreprenører. Foredragene holdes i hovedsak på norsk.

Kontakt

Tema