Konferanse om nye prosjektmuligheter for miljøsamarbeid i Europa

Miljødirektoratet informerer om mulighetene EØS-midlene gir norske miljøer til å samarbeide med partnere i europeiske mottakerland om klima- og miljøprosjekter på konferanse i Oslo 29. november 2018.

Konferanse om EØS-midlene

Tid: Torsdag 29.november, fra klokken 9.00 til 15.45 

Sted: Miljødirektoratets lokaler Grensesvingen 7 på Helsfyr i Oslo

Påmeldingsfristen er utløpt.

Presentasjoner

Representanter fra våre åtte samarbeidsland – Bulgaria, Estland, Latvia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Tsjekkia  – deltar på konferansen. 

I tillegg deltar Litauen, Portugal og Hellas som alle har relevante klima- og miljøprogrammer med prosjektmuligheter.

Foreløpig program

08:30: Registrering og kaffe

09:00: Velkommen og introduksjon

09:50: Mottakerlandene ønsker samarbeidspartnere
Programansvarlige fra mottakerlandene presenterer aktuelle programmer og samarbeidsmuligheter

12:15: Lunsj

13:15: Mottakerlandene ønsker samarbeidspartnere - fortsetter

14:00: Andre områder med samarbeidsmuligheter

14:40: Hvordan forberede seg til prosjektpartner-rollen?

15:00: Kaffe, kringle og mingle
Mulighet for å få ytterligere informasjon og kontakt med mottakerlandene, norske programpartnere og Financial Mechanism Office (FMO)

16:30: Avslutning


Miljødirektoratet er utpekt som rådgiver (såkalt Donor Programme Partner/DPP) i følgende land og programmer:

  • Bulgaria: Program 'Miljø og klimaendringer'
  • Estland: Program 'Klimaendringer, miljø og økosystemer'
  • Latvia: Program 'Klimaendringer - utslippsreduksjon og klimatilpasning - og miljø'
  • Polen: Program 'Miljø, energi og klimaendringer'
  • Romania: Program 'Miljø, klimatilpasning og økosystemer'
  • Slovakia: Program 'Klimaendringer – utslippsreduksjon og klimatilpasning'
  • Slovenia: Program 'Klimaendringer – utslippsreduksjon og klimatilpasning'  - og miljø'
  • Tsjekkia: Program 'Miljø, økosystemer og klimaendringer'

I tillegg vil følgende programmer gi prosjektmuligheter:
• Litauen: Program 'Miljø, energi og klimaendringer'
• Portugal: Program 'Miljø, klimaendringer og lavkarbonøkonomi'
• Hellas: Program 'Forvaltning av vannressurser'

Se programområdene samlet 

Mange norske aktører har gode erfaringer fra prosjektsamarbeid under tidligere perioder av EØS-midlene.  EØS-midlene 2014-2021 (gjennomføringsperiode til 2024) byr på nye muligheter for partnerskapsprosjekter både for erfarne og nye norske aktører.

Myndigheter på ulike nivåer, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner (inkludert miljøorganisasjoner), bedrifter og konsulenter kan være aktuelle samarbeidspartnere under miljø- og klimaprogrammene.

På konferansen gir vi også veiledning, råd og tips om søknadsprosessene, tidsperspektiv for utlysning, potensielle samarbeidspartnere i mottakerlandene, etc.

På hjemmesiden til Financial Mechanism Office (FMO) og Miljødirektoratet vil det bli gitt løpende informasjon om de ulike prosjektutlysingene.

Påmeldingsfristen er utløpt

Tema